Az Aquacomet Kft. piaci megjelenésének támogatása / Supporting Aquacomet Kft’s presence on the market

GINOP-1.3.1-15-2015-00117

• Kedvezményezett neve: AQUACOMET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• projekt címe: Az Aquacomet Kft. piaci megjelenésének támogatása
• szerződött támogatás összege:  14 493 581  Ft
• támogatás mértéke: 50%
• tényleges befejezés dátuma: 2017.03.13.
• projekt azonosító száma: GINOP-1.3.1-15-2015-00117

A Kft. jelenleg a győri Ipari Park területén folytatja tevékenységét, 20 éve foglalkozik úszómedence fedések gyártásával, fejlesztésével és nemzetközi  kereskedelmével.  A medencefedések egyre bővülő piacát vállalkozásunk igyekszik minél sikeresebben kihasználni. Ehhez szükség van a nemzetközi kiállításokon való aktív részvételre. Többéves tapasztalataink azt mutatják, hogy ez nagyban hozzájárul export árbevételünk és nyereségünk dinamikus emelkedéséhez. Termékeinket bel- és külföldön egyaránt viszonteladói hálózaton keresztül értékesítjük. 2014-ben árbevételünk 22%-kal, export árbevételünk 18%-kal emelkedett az előző évihez képest.  Export árbevételünk 28%-a az osztrák, 20-20%-a a francia és a svéd, 15%-a a német piacról származik.  Európa szerte rendelkezünk viszonteladói partnerekkel, többek közt a svájci, olasz, dán, szlovén, angol piacokon is. Jelen pályázati felhívás keretében megvalósuló fejlesztésekkel, vagyis a kölni, lyoni, tulln-i és a poznani vásárokon való részvétellel a legstabilabb külpiacok meghatározó szakkiállításain tudunk részt venni. Ezáltal stabilizálni kívánjuk az eddig elért eredményeinket, és nem csak megőrizni, hanem növelni árbevételeinket, hiszen ezek a célországok döntően meghatározzák társaságunk eredményességét.
Tekintettel arra, hogy az általunk kínált technikák nem tömegtermékek, alapvető érdekünk a folyamatos jelenlét azokon a vásárokon, ahol riválisaink is bemutatják legújabb fejlesztéseiket.
Németországban két nemzetközi uszodatechnikai vásárt rendeznek évente váltakozva. Páratlan években az Aquanale kerül megrendezésre Kölnben, páros években pedig az Interbad Stuttgartban. Mindkét vásár a legjelentősebb vásárok közé tartozik Európában, nagyrészt a szakma kereskedőinek szól, ahol találkozhatnak meglévő beszállítóikkal, megtekinthetik a cég újdonságait, illetve kereshetnek beszállítót az új termékek bevezetéséhez. Az Aquanale vásáron német nagykereskedő partnerünkkel, az Aquacomet GmbH-val közösen jelenünk meg, aki megszervezi az esetleges új partnerek meghívását. Franciaországban rendezik a Piscine nemzetközi uszodatechnikai vásárt, kétévente, amely szintén főleg a szakmának szól és célja - hasonlóan a német vásároknak – új partnerek toborzása. Ausztriában rendezik évente a „Pool+Garden” és a „Gartenbaumesse” vásárokat, amelyek az ország legnagyobb uszodatechnikai kiállításai és a belföldi érdeklődők mellett a szlovák, cseh és német szakma is nagyszámban képviselteti magát. Az Aquacomet Kft. legrégebbi külföldi piaca az osztrák, ezért különös jelentőséggel bír cégünk számára. Célunk e vásárok esetében is a piacbővítés, új partnerek megnyerése. Lengyelországban a „Budma” és „Sport Invest” kiállításokon való részvétellel a kelet-európai régió felé kívánunk nyitni mivel itt a jövőben hatalmas fejlődés várható.
Pályázati támogatás segítségével az innovatív fejlesztéseink kiszolgálása érdekében megvalósításra került egy korszerű technológiával felszerelt műhelycsarnok megépítése, amely alkalmas az egyre erősödő minőségi piac magas színvonalú kiszolgálására. A megvalósult beruházás hozzájárul a Kft. hosszú távú növekedéséhez, valamint a magasabb helyi-adó befizetéssel a régió fejlődéséhez, a térség foglalkoztatásához.
A megnövekedett vásárlói igények miatt az alkalmazotti létszámunk évről-évre folyamatosan emelkedik. Több munkavállalónk rendelkezik felső-, illetve középfokú nyelvvizsgával, angol, német, francia, olasz nyelvekből.
Az Aquacomet Kft. 2001. óta a tervezési, fejlesztési, gyártási tevékenységét az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek betartásával végzi.
Az „Aquacomet” név Magyarországon a Magyar Szabadalmi Hivatal által levédett név, továbbá Nyugat-Európában a Kft. eddigi fejlesztései, lefedési megoldásai használati mintaoltalommal, védjegyoltalommal és formatervezési  oltalommal rendelkeznek.

• Beneficiary’s name: AQUACOMET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• Project’s title: Supporting Aquacomet Kft’s presence on the market
• Contracted amount of support::  14 493 581  Ft
• Extent of support: 50%
• Real end date: 2017.03.13.
• Project identification number:  GINOP-1.3.1-15-2015-00117

Supporting Aquacomet Kft’s presence on the market

The company currently operates in the Industrial Park of Győr, it has been producing, developing and intonationally trading pool enclosures for 20 years. Our company is trying to use the opportunities given by the expanding market for pool enclosures. In order to do this we have to actively participate on international trade fairs. Our years of experience shows, that this greatly helps increasing our export revenue and leads to the dynamic growth of income. In 2014 our income grew 22%, our export income 18% compared to the previous year. 28% of the export income is originated from the Austrian, 20-20% from the French and Swedish, 15% from the German market. We have distributors all over Europe, in Switzerland, Italy, Denmark, Slovenia and the United Kingdom. With the developments that became possible in frame of the current tender- us participating on fairs in Köln, Lyon, Tulln and Poznan – we did participate on fairs of the most stable export markets. With this we are hoping to stabilise our so far achieved results, and not only preserve, but enlarge our revenue, as the target countries are major to define our company’s efficiency. Considering that the technology offered by us is not mass product, our basic interest is to attend those fairs, where our rivals exhibit their newest developments.   There are two international fairs for swimming pool technology in Germany for every two year. In odd years they do organise Aquanale in Köln, in even years they organise Interbad in Stuttgart. These two exhibitions are the most important exhibitions in Europe, mostly for the dealers, to meet their current suppliers, to see the innovations and the find new suppliers, to introduce new products. On Aquanale, we appear together with our German partner, Aquacomet GmbH, who organises the invitation of possible new partners. In France, they organise the Piscine international fair every second year, which is also mainly for the dealers, and as the German fairs it is to find new partners.  In Austria they held yearly two exhibitions – Pool+Garden and Gartenbaumesse, which are the largest fairs for swimming pool technology and besides internal clients it has participants in big numbers from Slovakia, the Check Republic and Germany. As Aquacomet Kft’s oldest market is the Austrian, these exhibitions have particular significance for our company. Our goal with these exhibitions is expanding the market and winning new partners. By participating “Budma” and “Sport Invest” in Poland we are trying to open to the Eastern European region, as a large development is expected there in the near future.
With the help of the tender support the building of the technologically up-to-date new workshop was completed. This way we can develop innovatively and serve the increasing market demand for our high quality products. The completed investment helps the company’s long term development and by paying higher local tax we support the region’s development and higher regional employment.
With the growing customer demand our employee number has been growing from year to year. Many of our employers have mid – or high-level language exams in English, German, French and Italian. 
Since 2001 Aquacomet Kft has been doing it’s planning, developing and manufacturing activity complying with ISO 9001:2008 standards.
The name “Aquacomet” in Hungary is protected by the Hungarian Patent Office, furthermore are the company’s existing developments, covering solutions  have right of use protection, trademark protection and design protection.

Fontosabb információk, prospektusok

Aquacomet Kft.